Haal meer uit water.

Haal meer uit water campagnebeeld
Haal meer uit water campagnebeeld afscheiders Hydropure
Haal meer uit water campagnebeeld afscheiders Hydropure
Haal meer uit water campagnebeeld buffer Hydropure
Haal meer uit water campagnebeeld infiltratie Hydropure
Tricel IBA

Een IBA plaatsen?
Placer une SEI ?

Onze IBA (individuele behandeling van afvalwater) zuivert huishoudelijk afvalwater volgens de wettelijke normen. 

Notre SEI (station d'épuration individuelle) traite les eaux usées domestiques conformément aux normes légales (voir la version en français des fiches techniques sous la rubrique 'downloads').

Benor

Vraag uw offerte aan

Demandez un devis

Missie en visie

Water is schaars, kostbaar en vitaal. Hydropure levert innovatieve en duurzame oplossingen voor toekomstgericht watermanagement.

 

icoon afvalwater

Hydropure zuivert afvalwater van woningen, industriële omgevingen, bedrijfspanden, … om het vervolgens duurzaam te lozen of zelfs te hergebruiken.

icoon regenwater - Hydropure

Hydropure levert buffer- en infiltratiesystemen om efficiënt met regenwater om te gaan.

expertise sfeerbeeld - Hydropure

Toepassingsgebieden

  • Havens
  • Industrie
  • Semi-privé
  • Gemeenten
  • Particulieren
  • ...

 

 

opladen KWZI - Hydropure

Maatwerk

De installaties van Hydropure worden op maat gemaakt: zo zorgen we onder andere voor vetafscheiders in een lage kelder, waterzuivering in een oud gebouw, opslagtanks voor chemische vloeistoffen, tijdelijke waterzuiveringen … 

 

 

Werkwijze

In elk project werken we volgens deze vijf stappen:

lees hier meer

Voorstudie

Advies

Projectontwikkeling

Installatie

Onderhoud & service na verkoop

Projecten

Hydropure bouwde een stevige reputatie op inzake innovatief en betaalbaar watermanagement bij particulieren, zorginstellingen, overheidsinstanties, horeca en diverse bedrijven. Bekijk hier in detail een paar projecten waar we trots op zijn. 

lees hier meer

Debaenst Moeskroen

De Zonnegloed vzw Animal Sanctuary