Project - 20 juli 2022

Camping - IBA, KWZI

Hydropure heeft waterzuiveringsinstallaties voorzien op diverse Belgische campings, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Van IBA's op niveau van chalets en stacaravans tot KWZI's voor de centrale gebouwen of gecombineerde zuivering van diverse verblijfseenheden. Door hun specifieke inplanting zijn campings vaak niet aangesloten op het rioleringsnetwerk waardoor het water ongezuiverd in waterlopen en beken terecht komt. Een IBA kan tot 50 IE (=InwonersEquivalent) zuiveren, een KWZI zuivert water tot een volume van 2.000 IE.

Dankzij onze service-contracten kunnen de campinguitbaters rekenen op jarenlange support en onderhoud.

Camping Lille - Camping Tonny - ACP Longue Taille 

 

Camping waterzuivering IBA

Clarebout Potatoes - totaalconcept met KWZI

Stapelhuis Entrepot Oostende - totaalconcept met KWZI

Howest Brugge - GWU